Andrzej Duda dopuścił się pierwszego bezprawia, gdy ułaskawił Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Duda ma prerogatywy łaski w stosunku do skazanych, nie ma prerogatyw sądowniczych, wszak nie jest sądem. Nie ma prawa anulowanua rozprawy, ani zastępowania sądu, a tak należy interpretować „ułaskawienie” przed apelacją. To był start Dudy do wyścigu bezprawia….